top of page
科拉麦克斯系统

科拉麦克斯系统

特征:

 

该模型允许您加载带有描述和价格的产品、称重并打印连续的销售收据或报告。

专为需要价格实惠的销售点、报告、门票的中型和大型企业而设计。

 

  • 双范围设备:2 g DE 0 - 6 kg / 5 g DE 6 - 15 kg, 5 g DE 0 - 15 kg / 10 g DE 15 - 30kg
bottom of page